O FIRMIE

Pracownia Architektoniczna 3m jest firmą zajmującą sie projektowaniem architektury kubaturowej oraz urbanistyką. Z założenia interesuje nas wszelkie projektowanie inżynierskie, w którym możemy wykorzystać wiedzę techniczną, wyobraźnię i doświadczenie.

Specjalizacją pracowni jest projektowanie w obiektach i na terenach pod ochroną konserwatora zabytków.

Firma skupia projektantów wszyskich branż potrzebnych do realizacji celu, jakim jest uzyskanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie dokumentacji dla wykonawcy.

Firma posiada doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu interesów inwestora zarówno przed organami 1szej jak i 2giej instancji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w takich sprawach jak rozstrzyganie zapisów Planu Miejscowego, Warunków Zabudowy czy ponaglania nieterminowego załatwienia sprawy.

Posiadamy wiele realizacji na terenie Trójmiasta, Kaszub, Malborka i okolic.

Naszym celem jest zadowolenie inwestorów oraz użytkowników zaprojektowanych obiektów.

OSTATNIE WYDARZENIA

PROJEKTY

Budownictwo mieszkaniowe

Projektowanie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Adaptacja projektu gotowego, przebudowa, ekspertyzy, zmiana sposobu użytkowania. Także w budynkach pod ochroną konserwatora.

Budownictwo usługowe

Projektowanie budynków i lokali usługowych, w tym zmiany sposobu użytkowania. W ramach projektu wykonujemy ekspertyzę konstrukcyjną i przeciwpożarową, uzgodnienia Sanepid.

Urbanistyka

Projektowanie przestrzenne, w tym plany zagospodarowania, projekty parków, drogowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy i odrolnienia

Adaptacje projektów gotowych

Adaptacja projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, wodkan i elektrycznego. Dostosowanie fundamentów do warunków geologicznych. Projekt zagospodarowania terenu.

Termomodernizacje i remonty elewacji budynków zabytkowych

Projekt ze szczegółową inwentaryzacją detali architektonicznych. Rozwiązania docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje budynków i lokali. Inwentaryzacje szczegółowe elewacji i detali architektonicznych. Inwentaryzacje powierzchni i kubatury. Inwentaryzacje terenowe.

Właściciel

mgr inż. arch. Michał Kosieradzki

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr. POM-1257

- czynny członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

Pracownia Architektoniczna 3m

Kontakt

+48 888 552 272

pracownia3m@gmail.com

Adres

ul. D. Chodowieckiego 5a

Gdańsk