Przystępujemy do prac projektowych związanych ze spełnieniem wymagań przeciwpożarowych w budynku I L.O. w Malborku. Obiekt jest zabytkiem.

Dodano 27.5.2019

Projekt będzie składał się z ekspertyzy przeciwpożarowej, projektu architektonicznego, konstrukcji i elektrycznego. Wykonana zostanie pełna dokumentacja do przetargu publicznego.

Pracownia Architektoniczna 3m

Kontakt

+48 888 552 272

pracownia3m@gmail.com

Adres

ul. D. Chodowieckiego 5a

Gdańsk